⭐⭐⭐

مشاهده تقویم برگزاری «دوره‌های آموزش آنلاین اکسل» فرساران در سال ۱۴۰۱

 

فیلم آموزش کامل خطاهای اکسل، تنظیمات و مدیریت خطاها

می‌دانیم که بعد از علامت = در یک سلول، هر چیزی که بنویسیم به عنوان یک فرمول در اکسل فرض می‌شود و اکسل سعی می‌کند که در گام اول از صحت نوشتاری آن مطمئن شود و اگر چیزی که نوشته‌ایم از نظر مفسر اکسل فرمول نباشد،‌ اکسل پیغام کلی زیر را به شما نمایش می‌دهد و شما باید خودتان فرمول را تصحیح کنید.

خلاصه این پیام:‌ فرمول شما خطای جدی و غیر قابل تصحیحی دارد. 

فرمول خطای تایپی جدی و غیر قابل اصطلاحی دارد

البته اکسل در مواردی که خطای فرمول شما جزئی است و قابل تصحیح است، آن را تصحیح می‌کند و از شما می‌خواهد که آن را تایید کنید. 

خلاصه این پیغام: فرمول شما خطایی داشت و آن را به این شکل اصلاح می‌کنم:

فرمول خطایی داشت و ما توانستیم آن را مرتفع کنیم

تنظیمات خطایابی از Excel Options

شناخت انواع خطاها دراکسل

چگونه از خطا شدن خروجی یک فرمول جلوگیری کنیم.