⭐⭐⭐

مشاهده تقویم برگزاری «دوره‌های آموزش آنلاین اکسل» فرساران در سال ۱۴۰۱

 

معرفی تابع Left در اکسل

معرفی تابع Left در اکسل

خلاصه:

با استفاده از تابع Left می توان از سمت چپ یک رشته متنی هر تعداد کاراکتررا که خواستیم انتخاب نماییم.در این تابع فرقی ندارد که رشته متنی بصورت لاتین باشد یا فارسی, چرا که برروی تمام زبان ها این تابع عمل می کند.

هدف :

تابع تعداد مشخصی از كاراكترهاي سمت چپ یک رشته متنی ارائه شده را باز می گرداند.

ساختار :

=LEFT (text, [num_chars])

آرگومان text : كاراكتر یا متنی است كه قصد دارید قسمتی از آن را استخراج كنید. رشته متنی چه بصورت کاراکترهای لاتین یا فارسی باشد یا ترکیبی از متن و عدد ,باز هم تابع Left تعداد کاراکترهای خواسته شده را از سمت چپ استخراج می کند و برایش محدودیتی نیست.

آرگومان num_chars : تعداد كاراكترهایی كه قصد دارید از سمت چپ text استخراج كنید.

برای مثال: اگر یک کاراکتر یا پنج کاراکتر مدنظرتان باشد باید عدد را در قسمت num_chars بنویسید.

توجه کنید که اگردر num_chars تعداد کاراکتری ارائه نشده باشد، پیش‌فرض 1 است.

اگر عددی که در num_chars وارد می کنید بیشتر از تعداد کاراکترهای موجود باشد،تابع LEFT کل رشته متن را برمی‌گرداند.

 

نحوه عملکرد تابع Left :

 

فرض کنید شما می خواهید سه کاراکتر از رشته متنی January را استخراج نمائید.داده های موردنظر را در ساختار تابع Left وارد میکنیم:

=LEFT("January",3) // returns "Jan"

در جدول اکسل مشاهده می کنید که در سلول A1 متن را وارد کرده ایم. در سلول B1 نحوه فرمول نویسی را نمایش داده ایم و جواب تابع در سلول C1 قابل مشاهده است

  A B C D
1 January =LEFT("January",3) Jan  
2 ABC =LEFT("ABC") A  
3 apple =LEFT ("apple",100) apple  
4 1000 =LEFT(1000,3) 100  
5 فرساران =LEFT("فرساران‎", 4) فرسا  

در مثال بعدی در سلول A2 توجه کنید که آرگومان اختیاری num_chars ارائه نشده است و تابع Left مقدار پیش‌فرض را 1 درنظر گرفته است:

=LEFT("ABC") // returns "A"

اگر num_chars از طول رشته بیشتر شود، LEFT کل رشته را برمی‌گرداند. به سلول A3 نگاه کنید:

=LEFT("apple",100) // returns "apple"

در اینجا کلمه apple شامل 5کاراکتر است اما در قسمت num_chars عدد100 وارد شده که بیش از تعداد کاراکترهای متن موردنظر می باشد. بنابراین تابع Left کل متن را برگردانده است.

نکته : وقتی تابع Left روی یک مقدار عددی استفاده می شود، خروجی تابع بصورت متن است.به سلول A4 توجه کنید:

=LEFT(1000,3) // returns "100" as text

عدد 1000 بعنوان ورودی در تابع Left وارد شده است اما چون تمامی خروجی های این تابع بصورت string(رشته)می باشد,بنابراین خروجی حاصل از تابع که 100 هست دیگر ماهیت عددی ندارد و در اکسل بعنوان متن شناخته می شود.

در سلول A5 یک مثال با زبان فارسی هم برای شما نمایش دادیم که نحوه عملکرد تابع روی رشته متن فارسی را هم مشاهده نمایید:

=LEFT("فرساران‎", 4) // return فرسا

به این مطلب پاسخ دهید