کتاب Pivot Table در Excel

کتاب Pivot Table در Excel ، تالیف آقای Peter G.Aitken میباشد که با ترجمه روان و مفید آقای بهرام صمدیان همراه گردیده است.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مولف میتوانید به وبلاگ آمار 80 مراجعه کنید. فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم.

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ

 ‫1. ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻧﺤﻮه ﻛﺎر  Pivot Table‫

‫2. ﻛﺎر ﺑﺎ Pivot Table

‫‫3. اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش Pivot Table

‫4. اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش Pivot  ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن

‫5. ‫اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار Pivot

فایل های پیوست: 

افزودن دیدگاه جدید