تاریخ و زمان در اکسل

روش تبدیل عدد به ساعت در Excel

فرمول نویسی برای تبدیل یک عدد به ساعت در اکسل مانند 90 به 1:30  را در اینجا خواهید یافت.

دانلود تقویم 100 ساله شمسی اکسل

تقویم شمسی اکسل

در این فایل Excel تقویم 100 سال تاریخ هجری شمسی پیاده سازی شده است که به سادگی و فقط با تغییر سال، تقویم شمسی هر سال ساخته می‌شود.

مفاهیم کلیدی تاریخ و زمان در اکسل

تاریخ و زمان در Excel یکی از آن مواردی است که اگر مفهوم آنرا ندانیم قطعا با مشکلات زیادی در Excel روبرو خواهیم شد ، محاسبات ما غلط از آب در می آیند . محاسبه زمان ورود و خروج کارکنان شرکت ، محاسبات زمان کارکردن یک ماشین در یک واحد صنعتی و محاسبه اضافه کاری که در یک ماه انجام داده اید کاملا وابسته به مفهوم زمان و تاریخ در Excel هستند.

در جزوه آموزشی که به صورت یک فایل PDF آماده شده است به صورت کامل تاریخ و زمان در Excel توضیح داده شده است و با مثالهای متنوعی کاربرد توابع زمان و تاریخ Excel ذکر گردیده است.

توابع تاریخ هجری شمسی در اکسل و تبدیل عدد به حروف

برخی از امکانات توابع «تاریخ هجری شمسی اکسل»  :

کلیه محاسبات ممکن بر روی تاریخ شمسی را انجام دهید

 توابع «تبدیل عدد به حروف اکسل» به شما این امکان را می‌دهد که اعداد و تاریخ را به صورت حروف داشته باشید.

از آنجایی که در اکسلفقط امکان محاسبات بر روی تاریخ میلادی وجود دارد، هیچ گونه محاسباتی بر روی تاریخ شمسی (تاریخ خورشیدی) در این نرم افزار را نمی‌توانید داشته باشید. این محصول به فایل اکسل شما توابعی را برای محاسبات تاریخ و تبدیل عدد به حروف در اکسل اضافه خواهد کرد.

این توابع بر روی کلیه نسخه‌های اکسل از 2007 تا 2013 به صورت دقیق تست شده و عملکرد آنها تایید می‌شود.

اشتراک در تاریخ و زمان در اکسل