فرمول‌ها و توابع اکسل

توابع گرد کردن (رند کردن) اعداد در اکسل

آموزش کلیه توابع رند کردن، گرد کردن اعداد، حذف اعشار در اکسل و صورت‌های مالی

تابع جدید AGGREGATE در EXCEL 2010

یکی از فرمولهای مهم و جدید اضافه شده در EXCEL 2010 تابع AGGREGATE می باشد که می توان گفت که تابع نتیجه تکمیل تابع SUBTOTAL در فرمول نویسی است.

بنابراین ابتدا تابع SUBTOTAL را در EXCEL بررسی می نماییم:

 

خطایی ناشناخته از اکسل، چرا جمع اعداد صفر می‌شود؟

شما احتمالا بارها با این خطا در Excel برخورد کرده‌اید اما این خطا را با این نام نمی‌شناسید

علائم ظاهری این خطا در Excel و نحوه بیان آن از طرف شما

* هر بار که Excel را باز می‌کنم یک پیغام می‌دهد و با OK کردن نیز رفع نمی‌شود و بار دیگر نشان داده می‌شود.
* یک فلش آبی رنگ روی صفحه Excel می‌آید و اصلا انتخاب و پاک نمی‌شود.
* نتیجه فرمول SUM عدد صفر می‌شود و این در حالی است که من کلی عدد در محدوده Sum دارم.

اشتراک در فرمول‌ها و توابع اکسل