نمودارهای اکسل

شرح دلخواه در Lable نمودارهای اکسل

در اکسل 2013 یکی از تنظیمات جدیدی که اضافه شده است تنظیم برچسب ها (Label) های chart می باشد.

با استفاده از این تنظیم می توانید هر مقدار، شرح و ... دلخواهی را بر روی نمودار های خود اضافه کنید و اطلاعات آن نمودار را گویا تر نمایید.

در این ویدئو به صورت قدم به قدم آموزش اینکار را خواهید دید و همچنین با تابع IF های تودر تو و همچنین Symbolها نیز آشنا می شوید.

تنظیم محور عمودی نمودار

نحوه تنظیم محل محور عمودی یک نمودار اکسل در سمت راست یا چپ چارت

برچسب‌ها: 

رسم نمودار توابع ریاضی در Excel

رسم نمودار ریاضی یک معادله در اکسل را در اینجا خواهید آموخت

نمودارهای راداری در Excel

در نرم افزار Excel انواع مختلفی از نمودارها (Chart) وجود دارد که آشنایی با آنها می‌تواند کمک شایانی برای ارائه دشبوردهای حرفه ای نماید. یکی از این نمودارها Radar Chart در Excel است که در فایل پیوست مثالی واقعی و کاربردی از این نمودار گنجانده شده است.

برچسب‌ها: 
اشتراک در نمودارهای اکسل