اکسل و حسابداری

توابع حسابداری و مالی در اکسل

آموزش توابع مالی Excel در قالب یک فایل PDF   به زبانی کاملا گویا و با مثالهای کاربردی

 

لیست برخی از توابع:

SLN: تابع محاسبه هزینه استهلاك به روش خط مستقیم

SYD: تابع محاسبه هزینه استهلاك به روش مجموع سنوات

DB : تابع محاسبه هزینه استهلاك نزولی در مدت معین

VDB: تابع محاسبه دوره خاص هزینه استهلاك به روش نزولی

FV : تابع محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاریها

PMT: تابع محاسبه اقساط وام