تابع ساب توتال اکسل

جمع سلول‌های فیلتر شده در اکسل با تابع SUBTOTAL

جمع و شمارش سلول‌های فیلتر شده در اکسل با تابع Subtotal قابل انجام است و نسل جدید این تابع Aggregate نام دارد که علاوه بر همه ویژگی‌های subtotal‌ به خطاها هم حساس است.