ترفند اکسل

به اشتراک گذاشتن یک فایل اکسل و آپدیت همزمان چند نفر روی آن - ویدئوی آموزشی

کارشناسان مجبورند که چندین نفر همزمان، یک داده‌ را آپدیت کنند. در اکسل گزینه Share Workbook داریم اما بسیار ناپایدار است و راه‌کار جایگزین آن از جمله اکسس در این آموزش‌های ویدئویی آموزش داده می‌شود.

wildcardها در اکسل

قبل از تعریف دقیق کاراکترهای wildcard بگذارید با چند سوال ساده آن‌‌ها را معرفی کنم. پرسش ۱) چند اسم فارسی بگویید که با نشانه «ف» شروع شوند؟ ف رشید - ف رید - ف رزاد پرسش ۲) چند اسم فارسی ...

اعداد ۱۶ رقمی در اکسل

حداکثر تعداد ارقامی که اکسل در یک سلولش می‌تواند نگه‌داری کند ۱۵ رقم است و رقم ۱۶ ام حذف نمی‌شود بلکه 0 خواهد شد. بنابراین ما می‌توانیم یک عدد ۲۰ رقمی را در اکسل تایپ کنیم اما باید بدانید که ...