فیلم آموزش اکسل

دوره آموزش ویدئویی ساخت گزارش در اکسل با پیوت تیبل

80 هزار تومان
دوره آموزش ویدئویی ساخت گزارش در اکسل با Pivot Table

شما در یک بعد از ظهر به صورت کامل بر ابزار Pivot Table‌ اکسل تسلط خواهید یافت و می‌توانید با این ابزار و با چند کلیک انواع گزارش‌های مدیریتی و مورد نیاز سازمان خود را در اکسل و بدون اشتباه بسازید.

فیلم ساخت لیست‌های وابسته در اکسل (لیست کشویی) با Data Validation

حدود سه سال پیش یکی از شاگردان در کلاس اکسل پیشرفته به نام حسین که در حال حاضر یکی از دوستان بسیار خوب من شده‌است سوالی پرسید ، چگونه می‌توان در اکسل Dropdown list داشت که به محض انتخاب گزینه‌ای از آن گزینه‌های یک Dropdown list دیگری تغییر کند یا بعبارت دیگر دو Dropdown به یکدیگر وابسته باشند.