آموزش Power BI

سرفصل دوره آموزش کاربردی Power BI فرساران

اهداف دوره: آشنایی فراگیران با مفاهیم اصلی Power BI فراگیران بتوانند گزارش‌های مورد نیاز واحد سازمانی خود را بسازند و از محیط اکسل به محیط پاور بی آی مهاجرت کنند. مخاطبین: کارشناسان حوزه های مهندسی، مالی، بانکداری، بازرگانی و ...